Sale

บริการจัดส่งสัมภาระระหว่างสนามบินเชจู โดย LuggAgent

฿660

ล้างค่า

ดูตะกร้าสินค้า

276 จองแล้ว!

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือพิมพ์

บัตรแบบระบุวันที่

ใช้เวาเชอร์ได้โดยตรง

ไม่สามารถยกเลิกได้


 • เที่ยวเกาะเชจู ใช้บริการจัดส่งสัมภาระระหว่างสนามบิน LuggAgent แบบไร้กังวล สะดวก สบาย เที่ยวได้ทันทีเมื่อถึงสนามบินเชจู 
 • ออกจากที่พัก เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องแบกสัมภาระหนักๆ ไม่ต้องฝากสัมภาระให้ยุ่งยาก ไม่ต้องรีบเดินทางไปสนามบิน

แพ็กเกจ:
โรงแรม/Airbnb ไปสนามบิน
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการจัดส่งสัมภาระ
 • ตู้จัดเก็บสัมภาระความปลอดภัยสูง
 • ประกันสัมภาระ (มูลค่า 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น)
 • ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น.
 • รับสัมภาระคืนที่สนามบินเวลา 15.00 น. หรือหลังจากนั้น
 • โปรดตรวจสอบอีเมลจาก LuggAgent สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินไป โรงแรม/Airbnb
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการจัดส่งสัมภาระ
 • ตู้จัดเก็บสัมภาระความปลอดภัยสูง
 • ประกันสัมภาระ (มูลค่า 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น)
 • ฝากสัมภาระก่อนเวลา 15.00 น.
 • รับสัมภาระคืนที่ที่พักเวลา 18.00 น. หรือหลังจากนั้น
 • โปรดตรวจสอบอีเมลจาก LuggAgent สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ระหว่าง โรงแรมและ Airbnb
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการจัดส่งสัมภาระ
 • ตู้จัดเก็บสัมภาระความปลอดภัยสูง
 • ประกันสัมภาระ (มูลค่า 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น)
 • โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจจัดส่งสัมภาระ ภายในตัวเมืองเท่านั้น
 • ฝากสัมภาระก่อนเวลา 12.00 น.
 • รับสัมภาระคืน ณ ที่พักเวลา 18.00 น. หรือหลังจากนั้น
 • เมื่อการจองของคุณได้รับการยืนยันแล้วทาง LuggAgent จะส่งอีเมลให้คุณ จาก LuggAgent สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
บริการรับฝากสัมภาระ:
 • เวลาสำหรับการจัดส่งกระเป๋าจากโรงแรมไปยังสนามบินต้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินออก ค่าใช้จ่ายเพิ่มเนื่องจากการร้องขอเร่งด่วนจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้า
 • สัมภาระแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 32 นิ้ว (ความยาวและความกว้างรวมไม่เกิน 180 ซม.) และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • สัมภาระของคุณสามารถอยู่ในรูปแบบของกระเป๋าเดินทาง, กล่อง, กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าใส่เอกสารได้
การยืนยัน:
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองภายใน 1 วันทำการ จากนั้นเราจะทำการส่งเวาเชอร์ให้คุณทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา กรุณาตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล
ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • บริการการจัดส่งสัมภาระไป/จากสนามบิน โปรดดูจดหมายยืนยันการจองโดย LuggAgent
 • บริการจัดส่งกระเป๋าจากหรือไปยัง Airbnbs คุณจะต้องเป็นผู้รับและฝากกระเป๋าด้วยตัวเอง ณ สถานที่
 • บริการจัดส่งกระเป๋าจากหรือไปยังโรงแรม เจ้าหน้าที่โรงแรมจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการรับและฝากกระเป๋าของคุณ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าจากโรงแรม เวลาฝากกระเป๋าไม่ใช่เวลาเดียวกับที่พนักงานขับรถมารับกระเป๋าของคุณ คุณสามารถออกจากโรงแรมได้ทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพกระเป๋าและใบเสร็จการจัดเก็บของคุณไว้แล้ว
 • โปรดนำหนังสือเดินทาง, เอกสารเที่ยวบิน และสิ่งของมีค่าส่วนตัวอื่น ๆ ติดตัวไปกับคุณ
 • โปรดตรวจสอบกระเป๋าของคุณเมื่อมารับ ถ่ายรูปถ้าคุณพบสิ่งผิดปกติและติดค่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา หลังจากที่กระเป๋าได้รับการยืนยันตามที่ได้รับบริการผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบอีกต่อไป
 • ประกันกระเป๋าเดินทางครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าการสูญเสียและความเสียหายแต่ไม่รวมการจัดการสัมภาระและความเสียหายล้อ, ที่พักหรือค่าตั๋วเครื่องบิน
 • โปรดดูตัวอย่าง จดหมายยืนยัน ที่ส่งโดย LuggAgent สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าบริการเพิ่มเติม
การฝากสัมภาระ:
 • สำหรับการจัดส่งกระเป๋าเดินทางระหว่าง Airbnbs หากเจ้าหน้าที่มารอรับกระเป๋านานกว่า 30 นาทีและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ การจองจะถูกยกเลิกและจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สำหรับบริการจัดส่งกระเป๋าจากสนามบินไปยังโรงแรม หากเที่ยวบินของคุณเกิดความล่าช้าไม่เกิน 60 นาที เวลาในการรอรับกระเป๋าจะอยู่ที่ 90 นาทีนับจากเวลาฝากกระเป๋าที่คุณระบุไว้ อย่างไรก็ตามคุณจะได้ไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ประกอบการไม่สามารถรับฝากกระเป๋าของคุณได้ภายใน 90 นาที
 • สำหรับบริการจัดส่งกระเป๋าจากสนามบินไปยังโรงแรม หากเที่ยวบินของคุณเกิดความล่าช้าเกิน 60 นาที ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองของคุณและทำการคืนเงินให้กับคุณเต็มจำนวน
การรับสัมภาระคืน:
 • หากลูกค้าไม่มารับสัมภาระคืนภายใน 30 นาทีนับจากเวลาที่ลูกค้าเลือกไว้ ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการเพิ่ม 5 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 15 นาที (ชำระผ่านบัตรเครดิตในสกุลเงินท้องถิ่นนั้น ๆ)

วิธีใช้งาน:
 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
 • โปรดถ่ายรูปสัมภาระที่ต้องการจัดส่งและส่งรูปถ่ายนั้นไปยังเจ้าหน้าที่ จากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการรับสัมภาระ
เวลาทำการ:
สนามบินนานาชาติเชจู
 • 9.00-21.00 น. (วันจันทร์-วันอาทิตย์)
นโยบายการยกเลิก:
 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้
ที่อยู่:
 • 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Korea

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บริการจัดส่งสัมภาระระหว่างสนามบินเชจู โดย LuggAgent”