Sale

รถรับส่งส่วนตัวระหว่างสนามบินดอนเมือง(DMK), สุวรรณภูมิ(BKK)-กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม หรือสมุทรปราการ

฿750฿1,850

ล้างค่า

156 จองแล้ว!

แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือพิมพ์

รถยนต์ส่วนตัว

บัตรแบบระบุวัน

ไม่สามารถยกเลิกได้


 • เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยต้อนรับและบริการพาคุณไปที่รถ 
 • ง่าย สะดวก นั่งสบาย คนขับรถชำนาญและมีประสบการณ์สูง 
 • บริการรับ ส่ง สนามบิน/โรงแรม รวมค่าน้ำมัน ทางด่วน ประกันการเดินทางโดยผู้ประกอบการ 
 • เลือกประเภทรถได้ตามความพอใจ

แพ็กเกจ:
สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมือง (DMK) และโรงแรมในกรุงเทพฯแบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และโรงแรมในกรุงเทพฯแบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินดอนเมือง - ปทุมธานี
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมือง (DMK) และโรงแรมในปทุมธานี
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - ปทุมธานี
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และโรงแรมในปทุมธานี
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินดอนเมือง - นนทบุรี
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมือง (DMK) และโรงแรมในนนทบุรี
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - นนทบุรี
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และโรงแรมในนนทบุรี
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินดอนเมือง - นครปฐม
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมือง (DMK) และโรงแรมในนครปฐม
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - นครปฐม
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และโรงแรมในนครปฐม
  แบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินดอนเมือง - สมุทรปราการ
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินดอนเมือง (DMK) และโรงแรมในสมุทรปราการแบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
สนามบินสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
รายละเอียดแพ็กเกจ:
 • บริการรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) และโรงแรมในสมุทรปราการแบบเที่ยวเดียว
 • รับที่สนามบิน/โรงแรม
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าทางด่วน
 • ประกันภัยโดยผู้ประกอบการ
การยืนยัน:
 • คุณจะได้รับการยืนยันการจองภายใน 1 วันทำการ จากนั้นเราจะทำการส่งเวาเชอร์ให้คุณทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา กรุณาตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล
ประเภทรถที่ให้บริการ:
 • รถเล็ก (โตโยต้า โคโลล่า หรือ วีออส): ผู้โดยสาร คน+กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน ใบ 
 • รถใหญ่ (ฟอร์จูนเนอร์): ผู้โดยสาร คน+กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน ใบ 
 • รถตู้วีไอพี (โตโยต้า คอมมิวเตอร์): ผู้โดยสาร 10 คน+กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน ใบ 
 • กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐานคือ 24 นิ้ว กระเป๋าเดินทางที่มีขนาดใหญ่เกิน 28 นิ้ว ใบเท่ากับกระเป๋าเดินทางขนาด 24 นิ้ว ใบ 
ข้อมูลสำคัญ:
 • สำหรับการรับจากสนามบิน วันที่คุณเลือกควรจะเป็นวันที่เที่ยวบินของคุณมาถึง ตัวอย่างเช่น หากเที่ยวบินของคุณเดินทางมาถึงเวลา 23.45 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม โปรดเลือกวันที่ 1 พฤษภาคม
 • สำหรับการรับจากโรงแรม วันและเวลาที่คุณเลือกควรเป็นวันและเวลาที่คุณต้องการให้ไปรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
 • โปรดระบุ หมายเลขเที่ยวบิน / เวลานัดรับ / ชื่อโรงแรม ในช่องข้อมูลเพิ่มเติม (หมายเหตุการสั่งซื้อ) ในหน้าชำระเงิน
 • โปรดระบุจำนวนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ในช่องข้อมูลเพิ่มเติม (หมายเหตุการสั่งซื้อ) ในหน้าชำระเงิน 
 • มีที่นั่งสำหรับเด็กให้บริการเฉพาะสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน 109 ซม. หรือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเท่านั้น โดยจะไม่คิดค่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กคนแรก ส่วนค่าบริการสำหรับเด็กคนถัดไปคือ 200 บาทต่อที่นั่ง ชำระโดยตรงแก่ผู้ประกอบการ โปรดทราบว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในกรณีที่จำนวนที่นั่งนิรภัยไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 
 • พนักงานขับรถสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เท่านั้น 

วิธีใช้งาน:
 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น
รายละเอียดการนัดรับ:
รับจากสนามบิน 
 • พนักงานจะถือป้ายชื่อของคุณ รอคุณที่ทางออกของโถงอาคารผู้โดยสารขาเข้า 
 • จุดรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK): อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู และ 
 • จุดรอรับที่สนามบินดอนเมือง (DMK): อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู ใกล้กับบันไดเลื่อน 
 • พนักงานขับรถจะรอคุณนานสุด ชั่วโมงครึ่งนับจากเวลาที่เที่ยวบินลงจอด หากคุณมาช้ากว่า ชั่วโมงครึ่งหลังจากเที่ยวบินลงจอด โปรดอีเมลหรือส่งข้อความหาพนักงานขับรถเพื่อตรวจสอบว่ายังให้บริการอยู่หรือไม่ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับเวลาการรอที่เกิน ชั่วโมงครึ่ง หากคุณไม่สามารถมารับบริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่คาดไม่ถึง และคุณส่งข้อความมาภายใน ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่เที่ยวบินลงจอด คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 
รับจากโรงแรม/ ที่พัก
 • สำหรับการรับจากโรงแรม โปรดรอพนักงานขับรถที่ล็อบบี้ของโรงแรม 
 • สำหรับการรับที่พักอาศัย โปรดรอพนักงานบริเวณหน้าที่พักอาศัย
ค่าบริการเพิ่มเติม:
 • มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับโรงแรมที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โดยคุณสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวให้กับพนักงานขับรถได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะแจ้งจำนวนค่าบริการเพิ่มเติมให้กับคุณล่วงหน้า
นโยบายการยกเลิก:
 • ไม่สามารถยกเลิกได้กรณียืนยันการจองแล้ว
eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiMTMuNzU2MzMiLCJjZW50ZXJfbG5nIjoiMTAwLjUwMTc2Iiwiem9vbSI6MTYsIm1hcF90eXBlX2lkIjoiUk9BRE1BUCIsImZpdF9ib3VuZHMiOmZhbHNlLCJkcmFnZ2FibGUiOnRydWUsInNjcm9sbF93aGVlbCI6ZmFsc2UsImRpc3BsYXlfNDVfaW1hZ2VyeSI6IiIsIm1hcmtlcl9kZWZhdWx0X2ljb24iOiJodHRwczpcL1wvd2Utb2ZmZXJzLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9cL2RlZmF1bHRfbWFya2VyLnBuZyIsImluZm93aW5kb3dfc2V0dGluZyI6IiIsImluZm93aW5kb3dfYm91bmNlX2FuaW1hdGlvbiI6IiIsImluZm93aW5kb3dfZHJvcF9hbmltYXRpb24iOmZhbHNlLCJjbG9zZV9pbmZvd2luZG93X29uX21hcF9jbGljayI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfc2tpbiI6IiIsImRlZmF1bHRfaW5mb3dpbmRvd19vcGVuIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19vcGVuX2V2ZW50IjoiY2xpY2siLCJmdWxsX3NjcmVlbl9jb250cm9sIjp0cnVlLCJzZWFyY2hfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwiem9vbV9jb250cm9sIjp0cnVlLCJtYXBfdHlwZV9jb250cm9sIjpmYWxzZSwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbCI6dHJ1ZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IkJPVFRPTV9MRUZUIiwic2VhcmNoX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfTEVGVCIsInpvb21fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbF9zdHlsZSI6IkhPUklaT05UQUxfQkFSIiwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX2NvbnRyb2wiOnRydWUsIm1hcF9jb250cm9sX3NldHRpbmdzIjpmYWxzZSwibWFwX3pvb21fYWZ0ZXJfc2VhcmNoIjo2LCJ3aWR0aCI6IiIsImhlaWdodCI6IjQ4MCJ9LCJwbGFjZXMiOlt7ImlkIjoiMjI4IiwidGl0bGUiOiJCYW5na29rIiwiYWRkcmVzcyI6IkJhbmdrb2sgVGhhaWxhbmQiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiQmFuZ2tvayIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczpcL1wvd2Utb2ZmZXJzLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvd3AtZ29vZ2xlLW1hcC1wbHVnaW5cL2Fzc2V0c1wvaW1hZ2VzXC9cL2RlZmF1bHRfbWFya2VyLnBuZyIsImxhdCI6IjEzLjc1NjMzIiwibG5nIjoiMTAwLjUwMTc2IiwiY2l0eSI6IkJhbmdrb29rIiwic3RhdGUiOiIiLCJjb3VudHJ5IjoiVGhhaWxhbmQiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsInJlZGlyZWN0X2N1c3RvbV9saW5rIjoiIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiIiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiMTQiLCJuYW1lIjoiVGhhaWxhbmQiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC93ZS1vZmZlcnMuY29tXC93cC1jb250ZW50XC9wbHVnaW5zXC93cC1nb29nbGUtbWFwLXBsdWdpblwvYXNzZXRzXC9pbWFnZXNcL1wvZGVmYXVsdF9tYXJrZXIucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9XSwic3R5bGVzIjoiIiwibGlzdGluZyI6IiIsIm1hcmtlcl9jbHVzdGVyIjoiIiwibWFwX3Byb3BlcnR5Ijp7Im1hcF9pZCI6IjIzMSIsImRlYnVnX21vZGUiOmZhbHNlfX0=
ที่อยู่:
 • กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
บริการ:
รถเก๋งหรือรถตู้
 • รถรับส่งส่วนตัวระหว่างสนามบินดอนเมือง(DMK), สุวรรณภูมิ(BKK)-กรุงเทพฯหรือปริมลทล (ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม หรือสมุทรปราการ

2 รีวิวสำหรับ รถรับส่งส่วนตัวระหว่างสนามบินดอนเมือง(DMK), สุวรรณภูมิ(BKK)-กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, นครปฐม หรือสมุทรปราการ

1-2 จาก 2 รีวิว
 1. มีเจ้าหน้าที่รอรับ บริการดี คนขับสุภาพ โดยรวมประทับใจ เเล้วจะมาใช้บริการอีกค่ะ

  (0) (0)
 2. สะดวก รวดเร็วดีไว้จะเรียกใช้อีกนะค่ะ

  (0) (0)
เพิ่มรีวิว
Currently, we are not accepting new reviews